KKDİK - KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZM.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı / REACH – KKDİK

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) - Safety Data Sheet (SDS)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) – Material Safety Data Sheet (MSDS)

Güvenlik Bilgi Formları, zararlı madde veya karışımların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ve bu özeliklere karşı alınması gereken önlemlerin belirtildiği belgedir.

Aşağıda belirtilen sorulara cevap niteliğindedir.

  • Madde veya karışımın sınıflandırılması (Aşındırıcı, alevlenir, oksitleyici vb..)
  • Madde veya karışımın fiziksel ve kimyasal özellikleri (kaynama noktası, parlama noktası, yoğunluk vb.)
  • Karışım ise içerdiği bileşenlerin neler olduğu,
  • Yangın olması durumunda hangi yangın söndürücü ile müdahale edileceği,
  • Madde veya karışımın dökülmesi durumunda ne yapılması gerektiği,
  • Madde veya karışımın depolama şartlarının neler olduğu, maddenin hangi maddelerden uzak tutulması gerektiği, hangi maddelerle tepkimeye girebileceği,
  • Madde veya karışımın atığının nasıl bertaraf edileceği,
  • Madde veya karışımın İnsan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinin neler olduğu.

Güvenlik bilgi formunun önemli olduğu bir diğer konu ise Kimyasal Madde Taşımacılığıdır. Maddenin karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu vb. taşımalarında, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında olup olmadığı madde veya karışımın güvenlik bilgi formu temin edilerek belirlenmektedir. 14. Bölüm – Taşımacılık Bilgisi’nde bu bilgiler bulunmaktadır.

Ayrıca güvenlik bilgi formları,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yönetmelikler ile hazırlanması zorunlu tutulan bir belgedir.

Bu doğrultuda 13 Aralık 2014 yılında 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve güvenlik bilgi formlarının söz konusu yönetmeliğe göre hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.

29204 sayılı yönetmeliğin 5. maddesinde, ‘’bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, madde veya karışımın alıcısına ek-1 uyarınca hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder’’ şeklinde belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte Tedarikçi, Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya dağıtıcı olarak tanımlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formlarının Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları, sertifika sahibi Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları tarafından hazırlanmalıdır.

Ayrıca, Hazırlanan Güvenlik Bilgi Formlarının 11 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan 28848 sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe de uygun olması gerekmektedir.

REACH – KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik)

1907/2006 EC sayılı Avrupa Birliği mevzuatı olan REACH Tüzüğü (Registration (Kayıt), Evaluation (Değerlendirme), Authorisation (İzin) and Restriction (Kısıtlama) of Chemicals), kimyasal maddelerin zararlılığı ve zararsızlığına karşı veri paylaşma ve bilgilendirme yapma zorunluluğu getiren kimyasal yönetim politikasıdır.

Reach Tüzüğe göre, Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet göstermekte olan ve yıl içerisinde 1 tondan fazla kimyasal madde ithalatı veya üretimi yapan tüm işletmelerin, bu kimyasalları ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir.

REACH Tüzüğü, ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup REACH Tüzüğü’nün uyumlaştırılması kapsamında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik, 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Böylelikle, Reach Tüzüğü ile Avrupa pazarındaki ürünlere yönelik getirilmiş olan veri paylaşma ve bilgilendirme yükümlülüğü (kayıt, değerlendirme, izin, bildirim, kısıtlamalar), KKDiK Yönetmeliği ile Türkiye pazarındaki ürünler için de uygulanmaya başlanacaktır.

Kendi halinde ya da karışım içindeki ya da eşya içindeki maddeler, Yönetmelik kapsamındaki ilgili hükümlere göre kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

Maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık 1 ton ya da daha fazla miktarda ithal eden veya üreten, imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur. Kayıt İşlemi 01.01.2021 tarihi itibari ile başlayacaktır.

Kayıt İşleminden önce maddenin Ön Kaydının (Ön-MBDF) yapılması gerekmektedir.

31.12.2020 tarihine kadar yılda 1 ton veya üzeri miktarda Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen maddeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden maddelerin Ön Kayıtlarının (Ön – MBDF) yapılması gerekmektedir.

Madde Bilgisi Değişim Formu olan Ön-MBDF ile Kimyasal Kayıt Sisteminde KKDİK Yönetmeliği Ek-6’ya göre maddenin kimliği ve işletmenin tedarik zincirindeki rolü belirtilir.

REFERANSLAR

Bizimle çalışmayı tercih eden müşterilerimize, bize güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Onların güveni başarılı birlikteliğimiz için bir başlangıç oluştururken, çalışmalarımız için ise bizleri teşvik eden bir unsur olmaktadır.

Referans-pegasus

pegasus-logo-200x100

Referans-Ytong

ytong-logo-200x100

Referans-habaş

habas-logo-200x100

Referans-akademi-cevre

akademi-cevre-logo-200x100

Referans-cayirova-boru

cayirova-boru-logo-200x100

Referans-adel

adel-logo-200x100

Referans-nuh-cimento

nuh-cimento-logo-200x100

Referans-kutayha-seramik

kutahya-seramik-logo-200x100

Referans-turkuaz-polyester

turkuaz-polyester-logo-200x100

Referans-roda-port

roda-port-logo-200x100

Referanslar-demirdokum

demirdokum-logo-200x100

button_tum-referanslar

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Gelişmelerden kolayca haberdar olmak için E-Posta bültenimize kaydolun..

*KVKK Politikası Bilgilendirme Metni